Česko-polská mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci byla ustavena na základě dohody uzavřené mezi vládami obou zemí v září 1994 (Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o přeshraniční spolupráci). Úkolem mezivládní komise je stanovení směrů a forem přeshraniční spolupráce, zkoumání problémů, které tuto spolupráci ztěžují, a zpracovávání určitých doporučení vedoucích k odstranění těchto problémů. Z české strany je komise řízena Ministerstvem zahraničních věcí ČR, z polské strany Ministerstvem vnitra a státní správy PR. V rámci komise pracuje několik pracovních skupin zaměřených na jednotlivé oblasti činnosti. Od roku 2007 je součástí komise také samostatná pracovní skupina pro euroregiony.


Jednání komise


Foto z X. zasedání komise v Opavě


Foto z XX. zasedání komise v Třinci


Ve dnech 6. – 7. června 2019 se v Cieszynie konalo jubilejní XXV. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci.


U příležitosti jubilejního XXV. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci obdržel Euroregionu Silesia ocenění za jeho přínos k rozvoji česko-polské přeshraniční spolupráce.