K základním dokumentům Euroregionu Silesia patří:

dokumenty národních částí euroregionu (české a polské části)

a

společné dokumenty platné pro obě národní části.

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY ČESKÉ ČÁSTI EUROREGIONU SILESIA

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY POLSKÉ ČÁSTI EUROREGIONU SILESIA

SPOLEČNÉ ZÁKLADNÍ DOKUMENTY EUROREGIONU SILESIA

V září 1998 byla uzavřena Smlouva o spolupráci s názvem Euroregion Silesia. Smlouva byla uzavřena mezi Regionálním sdružením pro česko-polskou spolupráci Opavské Slezsko (dnes Euroregion Silesia-CZ) a Sdružením obcí povodí Horní Odry. Zároveň byly schváleny společné Stanovy. Dne 4. 8.2006 Prezidium jako nejvyšší orgán euroregionu schválilo nové znění Stanov.