Dle čl. V Stanov jsou tyto orgány české části Euroregionu Silesia :

  • Valná hromada
  • Rada
  • Sekretariát
  • Revizní komise
  • Pracovní skupiny

Valná hromada je nejvyšším orgánem, v kterém je zastoupen každý z řádných i přidružených členů (viz odkaz Členská základna)

Rada je nejvyšším orgánem mezi zasedáními Valné hromady. V čele Rady stojí předseda, který zároveň plní funkci statutárního zástupce české části euroregionu a který je zastupován místopředsedou. Maximální počet členů je 11.


Složení Rady platné od 7. 2. 2019:ČlenZástupce členaFunkce v Radě
1.STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVAIng. Tomáš Navrátil
primátor
předseda
2.STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVAIng. Tomáš Výtisk
starosta městského obvodu Krásné Pole
místopředseda
3.MĚSTO NOVÝ JIČÍNBc. Stanislav Kopecký
starosta
člen
4.MĚSTO ODRYIng. Libor Helis
starosta
člen
5.MĚSTO VÍTKOVIng. Pavel Smolka
starosta
člen
6.OBEC STĚBOŘICERoman Falhar, DiS.
starosta
člen
7.OBEC SUDICEPetr Halfar
starosta
člen
8.OBEC JEZDKOVICEVěra Burdová
starostka
člen
9.OBEC ŠILHEŘOVICEMgr. Radek Kaňa
starosta
člen


Sekretariát je výkonným orgánem se všeobecnou působností, v jeho čele stojí tajemník. Od 1.7.2000 tuto funkci zastává Ing. Jana Novotná Galuszková. Kontakty na sekretariát zde.

Revizní komise je kontrolním orgánem, který se skládá nejméně ze 3 osob.


Složení revizní komise platné od 7. 2. 2019:JménoFunkceFunkce v revizní komisi
1.Ing. Rudolf Sněhotastarosta obce Chuchelná
2.Ing. Petr Tomanstarosta obce Oldřišov
3.Daniel Procházkastarosta obce Rohov


Pracovní skupiny se zřizují pro plnění různých specifických úkolů. Může se jednat o stálé i časově omezené pracovní skupiny. Tyto skupiny mají funkci poradního orgánu Rady. V současné době nejsou zřízeny žádné pracovní skupiny.