Euroregion Silesia organizuje v rámci Fondu mikroprojektů semináře různého typu: většího rozsahu pro širší veřejnost, semináře „na míru" pro užší okruh potenciálních žadatelů z řad určitého typu subjektů, např. škol, nebo česko-polskou „seznamku" pro subjekty hledající přeshraniční partnery. Účast na všech seminářích je zdarma.


POZVÁNKY NA SEMINÁŘE


VÝSTUPY ZE SEMINÁŘŮ

Semináře pro žadatele


Semináře pro konečné uživatele

A) Realizace projektu


B) Závěrečné vyúčtování


KONZULTACE

Konzultace projektových záměrů nejsou ve Fondu mikroprojektů povinné, nicméně je vhodné možnosti konzultací na sekretariátu v Opavě nebo Ratiboři využít. Je možné také požádat o účast zástupců těchto sekretariátů na společných konzultacích partnerů v místě jejich setkání. Konzultace si domluvte včas a v dostatečném časovém předstihu před předložením projektové žádosti.

Upozornění k individuálním konzultacím: Všechny zájemce o konzultaci projektů předkládaných do Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia upozorňujeme, že 14 dnů před ukončením příjmu žádostí budou konzultovány pouze záležitosti technického charakteru, nikoli projektové záměry.

Soubory