CZ stranaPL stranaCelkem
Alokace z ERDF na mikroprojekty2 603 550 EUR3 343 900 EUR5 947 450 EUR
Počet zasedání EŘV15
Počet oběžných procedur6
Počet zaevidovaných žádostí250372622
Počet vyřazených žádostí191231
Počet zaregistrovaných žádostí231360591
Počet schválených žádostí199306505
Počet neschválených žádostí305282
Schválená výše dotace z ERDF na mikroprojekty3 242 143,74 EUR4 314 854,19 EUR7 556 997,93 EUR
Schválený podíl dotace z celkové alokace na mikroprojekty124,53 %129,04 %127,06 %
Schválení vyššího objemu dotace, než činila alokace, bylo umožněno využitím úspor, které průběžně vznikaly při ukončování projektů nedočerpáním schválené dotace, rezignací několika žadatelů na již schválenou dotaci nebo krácením způsobilých výdajů v rámci kontroly závěrečného vyúčtování projektů.