Fond mikroprojektů, který je samostatnou oblastí podpory Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 - 2013, je určen k financování neinvestičních a menších investičních projektů různého tématického zaměření, přičemž maximální výše dotace činí 30 000 EUR na projekt. Tímto se Fond mikroprojektů liší od ostatních oblastí podpory tohoto programu, do kterých se předkládají „velké" projekty s požadovanou dotací 30 000 EUR a více, a to dle příslušného tématického zaměření (např. životní prostředí, cestovní ruch, prevence rizik apod.). Zjednodušeně lze také říci, že „mikroprojekty" nejsou tak složité jako „velké" projekty. Pro mnohé subjekty, zejména školy, různá sdružení, ale i obce je tak Fond mikroprojektů vhodným nástrojem k financování jejich menších, doplňkových přeshraničních aktivit. O jaké aktivity se může jednat, najdete na těchto stránkách. Příklady konkrétních projektů jsou rozděleny do různých tématických oblastí, z kterých si vyberete tu, která vás zajímá. Pokud chcete realizovat přeshraniční projekt v oblasti, která zde není uvedena, kontaktujte pracovníky sekretariátu Euroregionu Silesia a svůj záměr s nimi zkonzultujte.

Pokud chcete získat celkový přehled o všech schválených projektech českých žadatelů či také o projektech polských žadatelů z území Euroregionu Silesia, klikněte zde.